MA1 File

? Cách mở file .MA1? Những phần mềm mở file .MA1 và sửa file lỗi. Convert N/A MA1 file sang định dạng khác.

.MA1 File Extension

   
File name MA1 File
File Type Monarch Audio File
Nhà phát triển Monarch
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .MA1 là file gì?

MA1 là Audio Files - Monarch Audio File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Monarch.

tập tin âm thanh được mã hóa bởi Monarch video Vision âm thanh và phần mềm quay video, chẳng hạn như FIREX và Digimix; sử dụng để pha trộn âm thanh trong các ứng dụng sản xuất video.

What is a MA1 file?

Sound file encoded by Monarch Video Vision audio and video recording software, such as FireX and Digimix; used for mixing audio tracks in video production applications.

Cách mở .MA1 file

Để mở file .MA1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MA1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MA1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MA1 do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MA1

File .MA1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *