MAB File

? Cách mở file .MAB? Những phần mềm mở file .MAB và sửa file lỗi. Convert Binary MAB file sang định dạng khác.

.MAB File Extension

   
File name MAB File
File Type Mozilla Address Book
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.9 ★ (8 Bình chọn)

File .MAB là file gì?

MAB là Misc Files - Mozilla Address Book, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mozilla.

Định dạng địa chỉ cuốn sách được sử dụng bởi Thunderbird và SeaMonkey, cũng như Netscape và Mozilla các chương trình mail cũ; chứa thông tin liên lạc, chẳng hạn như tên, địa chỉ email và số điện thoại; sử dụng để quản lý địa chỉ liên lạc cá nhân và kinh doanh.

What is a MAB file?

Address book format used by Thunderbird and SeaMonkey, as well as the older Netscape and Mozilla mail programs; contains contact information, such as names, email addresses, and phone numbers; used for managing personal and business contacts.

Cách mở .MAB file

Để mở file .MAB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAB do người dùng đóng góp.

  • Apache OpenOffice
  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla Thunderbird
  • Mozilla SeaMonkey
  • LibreOffice

Chuyển đổi file .MAB

File .MAB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *