MACBIN File

? Cách mở file .MACBIN? Những phần mềm mở file .MACBIN và sửa file lỗi. Convert Binary MACBIN file sang định dạng khác.

.MACBIN File Extension

   
File name MACBIN File
File Type Macbinary Encoded File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MACBIN là file gì?

MACBIN là Data Files - Macbinary Encoded File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Apple.

tập tin nén được mã hóa trong một định dạng nhị phân hoặc MacBinary; chứa một tiêu đề cụ tìm, dữ liệu ngã ba, ngã ba và tài nguyên; lưu trong một trong những MacBinary, MacBinary II, hoặc các định dạng MacBinary III; thường được sử dụng để gửi các file Macintosh qua Internet.

What is a MACBIN file?

Compressed file encoded in a binary or MacBinary format; contains a finder header, data fork, and resource fork; saved in one of the MacBinary, MacBinary II, or MacBinary III formats; often used to send Macintosh files over the Internet.

Cách mở .MACBIN file

Để mở file .MACBIN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MACBIN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MACBIN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MACBIN do người dùng đóng góp.

  • Smith Micro StuffIt Deluxe Mac 16
  • Apple Archive Utility
  • Apple Archive Utility
  • Aladdin Expander

Chuyển đổi file .MACBIN

File .MACBIN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *