MAD File

? Cách mở file .MAD? Những phần mềm mở file .MAD và sửa file lỗi. Convert N/A MAD file sang định dạng khác.

.MAD File Extension

   
File name MAD File
File Type 1Electronic Arts Madcow Movie File
Nhà phát triển Electronic Arts
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MAD là file gì?

MAD là Game Files - 1Electronic Arts Madcow Movie File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Electronic Arts.

tập tin video được sử dụng bởi một loạt các trò chơi được phát triển bởi Electronic Arts, chẳng hạn như Need for Speed ​​loạt và chọn Sims trò chơi; chứa dữ liệu âm thanh và video được sử dụng để chơi chuỗi tiêu đề và biểu tượng, phim khai mạc, các đoạn cắt cảnh trong game và phim khác.

What is a MAD file?

Video file used by a variety of games developed by Electronic Arts, such as the Need for Speed series and select Sims games; contains audio and video data used to play title and logo sequences, opening movies, in-game cutscenes and other movies.

Cách mở .MAD file

Để mở file .MAD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAD do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • Electronic Arts Need for Speed: Hot Pursuit
  • Electronic Arts Need for Speed: Hot Pursuit
  • Electronic Arts Need for Speed: Underground
  • Electronic Arts The Sims 2

Chuyển đổi file .MAD

File .MAD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *