MAE File

? Cách mở file .MAE? Những phần mềm mở file .MAE và sửa file lỗi. Convert Binary MAE file sang định dạng khác.

.MAE File Extension

   
File name MAE File
File Type My Avatar Editor Character File
Nhà phát triển My Avatar Editor
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.9 ★ (8 Bình chọn)

File .MAE là file gì?

MAE là Game Files - My Avatar Editor Character File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi My Avatar Editor.

tập tin nhân vật Nintendo Wii được tạo ra bởi My Avatar Editor, một ứng dụng dựa trên Flash cho phép người dùng tạo ra tùy chỉnh Wii avatar; bao gồm tên của nhân vật, giới tính, loại cơ thể, và màu da, cũng như mắt và mái tóc phong cách.

What is a MAE file?

Nintendo Wii character file created by My Avatar Editor, a Flash-based application that allows users to create custom Wii avatars; includes the character's name, gender, body type, and skin color, as well as eye and hair styles.

Cách mở .MAE file

Để mở file .MAE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAE do người dùng đóng góp.

  • My Avatar Editor
  • FIN EC
  • FIN EC
  • Media Player Classic
  • ChemDoodle
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .MAE

File .MAE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *