MAF File

? Cách mở file .MAF? Những phần mềm mở file .MAF và sửa file lỗi. Convert Text MAF file sang định dạng khác.

.MAF File Extension

   
File name MAF File
File Type 1Mutation Annotation Format File
Nhà phát triển National Cancer Institute
Phân loại Data Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .MAF là file gì?

MAF là Data Files - 1Mutation Annotation Format File, dưới định dạng Text được phát triển bởi National Cancer Institute.

file văn bản được tạo ra trong định dạng đột biến Chú thích (MAF), một định dạng tập tin được sử dụng để đột biến chụp trong các tế bào; tiết kiệm tế bào và gen thông tin sử dụng văn bản tab-delimited; được sử dụng trong nghiên cứu ung thư để chụp đột biến soma và đa hình đơn nucleotide (SNPs).

What is a MAF file?

Text file created in the Mutation Annotation Format (MAF), a file format used to capture mutations in cells; saves cell and genome information using tab-delimited text; used in cancer studies for capturing somatic mutations and single-nucleotide polymorphism (SNPs).

Cách mở .MAF file

Để mở file .MAF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAF do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft Notepad
  • Microsoft WordPad
  • Access

Chuyển đổi file .MAF

File .MAF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *