MAFF File

? Cách mở file .MAFF? Những phần mềm mở file .MAFF và sửa file lỗi. Convert Zip MAFF file sang định dạng khác.

.MAFF File Extension

   
File name MAFF File
File Type Mozilla Archive Format File
Nhà phát triển Mozilla
Phân loại Web Files
Định dạng Zip
Độ phổ biến 3.6 ★ (17 Bình chọn)

File .MAFF là file gì?

MAFF là Web Files - Mozilla Archive Format File, dưới định dạng Zip được phát triển bởi Mozilla.

Nén Web lưu trữ được tạo ra bởi các ứng dụng Firefox và SeaMonkey của Mozilla; lưu trong một định dạng ZIP nén và chứa một hoặc nhiều trang Web, bao gồm siêu dữ liệu cần thiết để tái tạo các trang diễn đàn; cũng chứa nội dung tải về, chẳng hạn như âm thanh hoặc video.

What is a MAFF file?

Compressed Web archive created by Mozilla's Firefox and SeaMonkey applications; saved in a compressed .ZIP format and contains one or more Web pages, including the metadata required to reproduce the pages offline; also contains downloadable content, such as audio or video.

Cách mở .MAFF file

Để mở file .MAFF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAFF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAFF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAFF do người dùng đóng góp.

  • Mozilla SeaMonkey with MAF plug-in
  • Mozilla Firefox with MAF plug-in
  • Mozilla Firefox with MAF plug-in

Chuyển đổi file .MAFF

File .MAFF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *