MAGIK File

? Cách mở file .MAGIK? Những phần mềm mở file .MAGIK và sửa file lỗi. Convert N/A MAGIK file sang định dạng khác.

.MAGIK File Extension

   
File name MAGIK File
File Type Magik Source Code File
Nhà phát triển GE
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (2 Bình chọn)

File .MAGIK là file gì?

MAGIK là Developer Files - Magik Source Code File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi GE.

Lập trình tập tin có chứa mã nguồn viết bằng ngôn ngữ lập trình kỳ diệu; được phát triển bởi công ty GE Energy (một bộ phận của General Electric) như là một phần của nền tảng Công nghệ Smallworld.

What is a MAGIK file?

Programming file that contains source code written in the Magic programming language; developed by GE Energy (a division of General Electric) as part of the Smallworld technology platform.

Cách mở .MAGIK file

Để mở file .MAGIK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAGIK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAGIK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAGIK do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MAGIK

File .MAGIK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *