MAGIWOL File

? Cách mở file .MAGIWOL? Những phần mềm mở file .MAGIWOL và sửa file lỗi. Convert N/A MAGIWOL file sang định dạng khác.

.MAGIWOL File Extension

   
File name MAGIWOL File
File Type MagiWOL File
Nhà phát triển Josip Medved
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MAGIWOL là file gì?

MAGIWOL là Settings Files - MagiWOL File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Josip Medved.

Một tập tin MAGIWOL là một tập tin cấu hình được tạo ra bởi MagiWOL, một tiện ích dùng để đánh thức một máy tính hoặc nhiều máy tính qua mạng LAN. Nó chứa tên của mỗi máy tính, địa chỉ MAC, mật khẩu SecureOn, địa chỉ quảng bá & cổng, và ghi chú.

What is a MAGIWOL file?

A MAGIWOL file is a configuration file created by MagiWOL, a utility used to wake a computer or multiple computers over the LAN. It contains the name of each computer, MAC address, SecureOn password, broadcast address & port, and notes.

Cách mở .MAGIWOL file

Để mở file .MAGIWOL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAGIWOL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAGIWOL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAGIWOL do người dùng đóng góp.

  • MagiWOL

Chuyển đổi file .MAGIWOL

File .MAGIWOL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *