MAHJONGTITANSSAVE-MS File

? Cách mở file .MAHJONGTITANSSAVE-MS? Những phần mềm mở file .MAHJONGTITANSSAVE-MS và sửa file lỗi. Convert N/A MAHJONGTITANSSAVE-MS file sang định dạng khác.

.MAHJONGTITANSSAVE-MS File Extension

   
File name MAHJONGTITANSSAVE-MS File
File Type Mahjong Titans Saved Game
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (7 Bình chọn)

File .MAHJONGTITANSSAVE-MS là file gì?

MAHJONGTITANSSAVE-MS là Game Files - Mahjong Titans Saved Game, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Mahjong Titans, một mạt chược solitaire trò chơi bao gồm trong Windows Vista và Windows 7; tiết kiệm tình trạng hiện tại của trò chơi để nó có thể được tiếp tục sau một thời gian.

What is a MAHJONGTITANSSAVE-MS file?

Saved game file created by Mahjong Titans, a mahjong solitaire game included with Windows Vista and Windows 7; saves the current state of the game so it can be continued at a later time.

Cách mở .MAHJONGTITANSSAVE-MS file

Để mở file .MAHJONGTITANSSAVE-MS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAHJONGTITANSSAVE-MS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAHJONGTITANSSAVE-MS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAHJONGTITANSSAVE-MS do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Mahjong

Chuyển đổi file .MAHJONGTITANSSAVE-MS

File .MAHJONGTITANSSAVE-MS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *