MAI File

? Cách mở file .MAI? Những phần mềm mở file .MAI và sửa file lỗi. Convert N/A MAI file sang định dạng khác.

.MAI File Extension

   
File name MAI File
File Type Microsoft Mail File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (7 Bình chọn)

File .MAI là file gì?

MAI là Data Files - Microsoft Mail File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Độc email tệp được xử lý bởi Microsoft Mail, chương trình mail server của Microsoft; chứa dữ liệu thông điệp thực tế và có thể được tham chiếu bởi một hoặc nhiều mailbag kỷ lục (.MBG) tập tin.

What is a MAI file?

Single mail file processed by Microsoft Mail, Microsoft's mail server program; contains actual message data and may be referenced by one or more mailbag record (.MBG) files.

Cách mở .MAI file

Để mở file .MAI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAI do người dùng đóng góp.

  • PowerAMC
  • Movie Maker
  • Movie Maker
  • WinDVD Application
  • Media Player Classic
  • QuickTime
  • QuickTime

Chuyển đổi file .MAI

File .MAI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *