MAILTOLOC File

? Cách mở file .MAILTOLOC? Những phần mềm mở file .MAILTOLOC và sửa file lỗi. Convert XML MAILTOLOC file sang định dạng khác.

.MAILTOLOC File Extension

   
File name MAILTOLOC File
File Type Mail Internet Location File
Nhà phát triển Apple
Phân loại Misc Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MAILTOLOC là file gì?

MAILTOLOC là Misc Files - Mail Internet Location File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Apple.

Email shortcut tập tin được tạo ra bằng cách kéo một địa chỉ email hoặc một liên kết "mailto" máy tính để bàn Mac OS X; lưu trong định dạng XML Mac OS X plist và lưu trữ các địa chỉ email và các lĩnh vực email tùy chọn khác; sử dụng như một phím tắt email nhanh cho người nhận chung.

What is a MAILTOLOC file?

Email shortcut file created by dragging an email address or a "mailto" link to the Mac OS X desktop; saved in the Mac OS X .PLIST XML format and stores the email address and other optional email fields; used as a fast email shortcut for common recipients.

Cách mở .MAILTOLOC file

Để mở file .MAILTOLOC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAILTOLOC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAILTOLOC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAILTOLOC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Apple Mail
  • Apple Mail
  • Mozilla Thunderbird
  • uncomplex Mailplane

Chuyển đổi file .MAILTOLOC

File .MAILTOLOC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *