MARKDOWN File

? Cách mở file .MARKDOWN? Những phần mềm mở file .MARKDOWN và sửa file lỗi. Convert Binary MARKDOWN file sang định dạng khác.

.MARKDOWN File Extension

   
File name MARKDOWN File
File Type Markdown Documentation File
Nhà phát triển John Gruber
Phân loại Developer Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (18 Bình chọn)

File .MARKDOWN là file gì?

MARKDOWN là Developer Files - Markdown Documentation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi John Gruber.

Một tập tin Markdown là một file văn bản được tạo ra sử dụng một trong những phương ngữ có thể có của ngôn ngữ Markdown. Nó sử dụng định dạng văn bản đơn giản nhưng chứa những biểu tượng văn bản nội tuyến mà chỉ định làm thế nào để định dạng văn bản (ví dụ * * in đậm cho văn bản in đậm, hoặc đánh dấu khác cho nghiêng, thụt đầu dòng, tiêu đề, vv). file Markdown được thiết kế cho các văn bản tài liệu trong văn bản đơn giản có thể dễ dàng chuyển đổi sang HTML.

What is a MARKDOWN file?

A MARKDOWN file is a text file created using one of several possible dialects of the Markdown language. It uses plain text formatting but contains inline text symbols that specify how to format the text (e.g., *bold* for bold text, or other markups for italics, indentation, headers, etc.). MARKDOWN files are designed for writing documentation in plain text that can be easily converted to HTML.

Cách mở .MARKDOWN file

Để mở file .MARKDOWN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MARKDOWN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MARKDOWN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MARKDOWN do người dùng đóng góp.

 • Daring Fireball Markdown
 • MacroMates TextMate
 • MacroMates TextMate
 • Apple TextEdit
 • Bare Bones TextWrangler
 • Vim
 • Vim
 • GitHub
 • Microsoft Notepad
 • Notepad++
 • gVim

Chuyển đổi file .MARKDOWN

File .MARKDOWN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *