MASTER File

? Cách mở file .MASTER? Những phần mềm mở file .MASTER và sửa file lỗi. Convert Text MASTER file sang định dạng khác.

.MASTER File Extension

   
File name MASTER File
File Type ASP.NET Master Page
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Web Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (10 Bình chọn)

File .MASTER là file gì?

MASTER là Web Files - ASP.NET Master Page, dưới định dạng Text được phát triển bởi Microsoft.

Trang Web Master hoặc mẫu được tạo ra với ASP.NET; sử dụng cho việc xây dựng nhiều trang với cách bố trí tương tự; thường bao gồm các tiêu đề xác định, chuyển hướng, và phần chân trang cũng như các lĩnh vực có thể chỉnh sửa; xây dựng bằng HTML, giống như một trang Web điển hình.

What is a MASTER file?

Master Web page or template created with ASP.NET; used for building multiple pages with the same layout; typically includes defined header, navigation, and footer sections as well as editable areas; constructed using HTML, just like a typical Web page.

Cách mở .MASTER file

Để mở file .MASTER click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MASTER bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MASTER

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MASTER do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual Web Developer
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • Microsoft Visual Studio 2019
  • MonoDevelop
  • Any Video Converter Free
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MASTER

File .MASTER có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *