MAT File

? Cách mở file .MAT? Những phần mềm mở file .MAT và sửa file lỗi. Convert Binary MAT file sang định dạng khác.

.MAT File Extension

   
File name MAT File
File Type 1MATLAB MAT-File
Nhà phát triển The MathWorks
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (31 Bình chọn)

File .MAT là file gì?

MAT là Data Files - 1MATLAB MAT-File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The MathWorks.

định dạng chứa dữ liệu nhị phân được sử dụng bởi MATLAB; có thể bao gồm các mảng, các biến, chức năng, và các loại dữ liệu; có thể được lưu trong các định dạng khác nhau bằng cách lựa chọn một phiên bản trong Preferences MATLAB (chọn General → MAT-Files).

What is a MAT file?

Binary data container format used by MATLAB; may include arrays, variables, functions, and other types of data; can be saved in different formats by choosing a version within the MATLAB Preferences (select General → MAT-Files).

Cách mở .MAT file

Để mở file .MAT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAT do người dùng đóng góp.

  • The MathWorks MATLAB
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Winamp
  • MATLAB
  • MATLAB

Chuyển đổi file .MAT

File .MAT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *