MAW File

? Cách mở file .MAW? Những phần mềm mở file .MAW và sửa file lỗi. Convert N/A MAW file sang định dạng khác.

.MAW File Extension

   
File name MAW File
File Type Access Data Access Page
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (4 Bình chọn)

File .MAW là file gì?

MAW là Database Files - Access Data Access Page, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

Tài liệu được tạo ra bởi phần mềm máy tính để bàn cơ sở dữ liệu quan hệ Microsoft Access; có thể bao gồm các siêu liên kết, các lĩnh vực văn bản, và nộp các nút; sử dụng như một front-end cho việc truy cập dữ liệu trong một cơ sở dữ liệu Access.

What is a MAW file?

Document created by the Microsoft Access desktop relational database software; may include hyperlinks, text fields, and submit buttons; used as a front-end for accessing the data in an Access database.

Cách mở .MAW file

Để mở file .MAW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Access
  • Mars2000
  • Mars2000

Chuyển đổi file .MAW

File .MAW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *