MAXC File

? Cách mở file .MAXC? Những phần mềm mở file .MAXC và sửa file lỗi. Convert Binary MAXC file sang định dạng khác.

.MAXC File Extension

   
File name MAXC File
File Type 3ds Max Container File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (4 Bình chọn)

File .MAXC là file gì?

MAXC là 3D Image Files - 3ds Max Container File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Tập tin được tạo ra bởi 3ds Max, một gói phần mềm sử dụng cho mô hình 3D và hình ảnh động; cửa hàng một bộ sưu tập của các đối tượng 3D, bao gồm cả tài sản của họ; cho phép lập mô hình tổ chức vật cảnh thành các nhóm; cũng cho phép nhóm đối tượng để được chia sẻ.

What is a MAXC file?

File created by 3ds Max, a software package used for 3D modeling and animation; stores a collection of 3D objects, including their properties; allows modelers to organize scene objects into groups; also allows object groups to be shared.

Cách mở .MAXC file

Để mở file .MAXC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAXC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAXC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAXC do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max 2020

Chuyển đổi file .MAXC

File .MAXC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *