MAZ File

? Cách mở file .MAZ? Những phần mềm mở file .MAZ và sửa file lỗi. Convert Binary MAZ file sang định dạng khác.

.MAZ File Extension

   
File name MAZ File
File Type Hover! Maze File
Nhà phát triển Hover
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MAZ là file gì?

MAZ là Game Files - Hover! Maze File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Hover.

Bản đồ tập tin được sử dụng bởi Hover !, một hệ điều hành DOS cũ hovercraft đua và chiến đấu trò chơi; tiết kiệm cấp độ trò chơi, được gọi là một mê cung; bao gồm các điểm đẻ trứng, các địa điểm mục, các tính năng địa hình và dữ liệu bản đồ khác; lưu vào mê cung thư mục cài đặt game.

What is a MAZ file?

Map file used by Hover!, an older DOS hovercraft racing and battling game; saves a game level, called a maze; includes spawn points, item locations, terrain features, and other map data; saved to the MAZES directory of the game installation.

Cách mở .MAZ file

Để mở file .MAZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MAZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MAZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MAZ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MAZ

File .MAZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *