MB File

? Cách mở file .MB? Những phần mềm mở file .MB và sửa file lỗi. Convert Binary MB file sang định dạng khác.

.MB File Extension

   
File name MB File
File Type 1Maya Binary Project File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (34 Bình chọn)

File .MB là file gì?

MB là 3D Image Files - 1Maya Binary Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

hồ sơ dự án tạo ra với Maya, một người mẫu và hình ảnh động chương trình 3D; chứa mô hình ba chiều, kết cấu, tính chất ánh sáng, và các dữ liệu hình ảnh động; lưu trong một định dạng nhị phân thay vì định dạng văn bản ASCII được sử dụng bởi các file Maya .MA.

What is a MB file?

Project file created with Maya, a 3D modeling and animation program; contains three-dimensional models, textures, lighting properties, and animation data; saved in a binary format instead of the ASCII text format used by Maya .MA files.

Cách mở .MB file

Để mở file .MB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MB do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Maya 2020
  • Maya Application
  • Maya Application
  • MysticThumbs
  • WinDS PRO
  • WinDS PRO Apps
  • WinDS PRO Apps

Chuyển đổi file .MB

File .MB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *