MBA File

? Cách mở file .MBA? Những phần mềm mở file .MBA và sửa file lỗi. Convert N/A MBA file sang định dạng khác.

.MBA File Extension

   
File name MBA File
File Type 1MailNavigator Mail Box Archive
Nhà phát triển MailNavigator
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MBA là file gì?

MBA là Data Files - 1MailNavigator Mail Box Archive, dưới định dạng N/A được phát triển bởi MailNavigator.

tập tin bằng MBA là một lưu trữ dữ liệu được tạo ra bởi MailNavigator, một email và tin tức client cho Windows. Nó chứa tất cả các thông tin về một hộp thư, trong đó có thể bao gồm gửi đi và tin nhắn nhận được, thiết lập bộ lọc tin nhắn, danh bạ và sổ địa chỉ. file MBA được sử dụng để lưu trữ một bản sao lưu của các hộp thư có thể được chia sẻ với người dùng MailNavigator khác hoặc sử dụng để khôi phục lại hộp thư bị hỏng.

What is a MBA file?

An MBA file is a data archive created by MailNavigator, an email and news client for Windows. It contains all of the information about a mailbox, which may include sent and received messages, message filter settings, and address book contacts. MBA files are used to store a backup of mailboxes that can be shared with other MailNavigator users or used to restore corrupt mailboxes.

Cách mở .MBA file

Để mở file .MBA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBA do người dùng đóng góp.

  • MailNavigator
  • Progression Series
  • Progression Series
  • Motion Analyzer
  • EZSizeII Application
  • FileMaker Pro Runtime
  • FileMaker Pro Runtime

Chuyển đổi file .MBA

File .MBA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *