MBOX File

? Cách mở file .MBOX? Những phần mềm mở file .MBOX và sửa file lỗi. Convert Text MBOX file sang định dạng khác.

.MBOX File Extension

   
File name MBOX File
File Type Email Mailbox File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.4 ★ (170 Bình chọn)

File .MBOX là file gì?

MBOX là Text Files - Email Mailbox File, dưới định dạng Text được phát triển bởi N/A.

tập tin một MBOX là một hộp thư email được lưu trong một định dạng lưu trữ mail được sử dụng để tổ chức các tin nhắn email trong một tập tin văn bản duy nhất. Nó tiết kiệm cho các thông điệp trong một định dạng nối nơi mỗi tin nhắn được lưu trữ sau khi khác, bắt đầu với "Từ" tiêu đề. file MBOX ban đầu được sử dụng bởi chủ Unix nhưng bây giờ được hỗ trợ bởi các ứng dụng email khác, bao gồm Apple Mail và Mozilla Thunderbird.

What is a MBOX file?

An MBOX file is an email mailbox saved in a mail storage format used for organizing email messages in a single text file. It saves messages in a concatenated format where each message is stored after another, starting with the "From" header. MBOX files were originally used by Unix hosts but are now supported by other email applications, including Apple Mail and Mozilla Thunderbird.

Cách mở .MBOX file

Để mở file .MBOX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBOX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBOX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBOX do người dùng đóng góp.

  • Parallels Tools Center
  • RealNetworks RealJukebox
  • RealNetworks RealJukebox
  • Mozilla Thunderbird
  • Media Player Classic
  • SD-Jukebox
  • SD-Jukebox

Chuyển đổi file .MBOX

File .MBOX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *