MBS File

? Cách mở file .MBS? Những phần mềm mở file .MBS và sửa file lỗi. Convert Binary MBS file sang định dạng khác.

.MBS File Extension

   
File name MBS File
File Type Opera Mailbox File
Nhà phát triển Opera Software
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (5 Bình chọn)

File .MBS là file gì?

MBS là Misc Files - Opera Mailbox File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Opera Software.

tập tin hộp thư được tạo ra bởi Opera Mail, một ứng dụng email tích hợp vào trình duyệt web Opera; chứa các tin nhắn email cho một thư mục email cụ thể, chẳng hạn như hộp thư, bản thảo, hoặc gửi tin nhắn thư mục; lưu trữ trong định dạng tập tin tương tự như các thư mục email Mozilla Thunderbird.

What is a MBS file?

Mailbox file created by Opera Mail, an email client built into the Opera Web browser; contains email messages for a specific mail folder, such as the inbox, drafts, or sent messages folders; stored in similar file format to the Mozilla Thunderbird mail folders.

Cách mở .MBS file

Để mở file .MBS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBS do người dùng đóng góp.

  • Aryson MBOX Viewer
  • Opera
  • Opera
  • Modbus Slave
  • Daisy
  • MaHaBote
  • MaHaBote

Chuyển đổi file .MBS

File .MBS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *