MBSA File

? Cách mở file .MBSA? Những phần mềm mở file .MBSA và sửa file lỗi. Convert Binary MBSA file sang định dạng khác.

.MBSA File Extension

   
File name MBSA File
File Type Microsoft Baseline Security Analyzer File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MBSA là file gì?

MBSA là Data Files - Microsoft Baseline Security Analyzer File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), một chương trình sử dụng để xác định các cập nhật quan trọng cho các máy tính Windows; chứa kết quả, hoặc báo cáo, từ một quét của hệ thống và bao gồm đạt / không đạt trạng thái, cập nhật quan trọng cần thiết, và kết quả quét khác; cho phép báo cáo được lưu và xem xét trong quá trình kiểm toán an ninh.

What is a MBSA file?

File created by Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA), a program used for identifying critical updates for Windows computers; contains results, or a report, from a scan of the system and includes pass/fail status, needed critical updates, and other scan results; allows the report to be saved and reviewed during security audits.

Cách mở .MBSA file

Để mở file .MBSA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MBSA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MBSA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MBSA do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Baseline Security Analyzer

Chuyển đổi file .MBSA

File .MBSA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *