MC2 File

? Cách mở file .MC2? Những phần mềm mở file .MC2 và sửa file lỗi. Convert Binary MC2 file sang định dạng khác.

.MC2 File Extension

   
File name MC2 File
File Type MasterCook 5 Cookbook File
Nhà phát triển ValuSoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MC2 là file gì?

MC2 là Misc Files - MasterCook 5 Cookbook File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi ValuSoft.

Tập tin được tạo ra bởi MasterCook phiên bản 5 và 6, một chương trình dùng để tạo và tổ chức công thức nấu ăn; chứa dữ liệu sách dạy nấu ăn, chẳng hạn như công thức nấu ăn, các thành phần và các thông tin chuẩn bị thức ăn; sử dụng để lưu trạng thái hiện tại của một sách dạy nấu ăn.

What is a MC2 file?

File created by MasterCook version 5 and 6, a program used for creating and organizing recipes; contains cookbook data, such as recipes, ingredients, and food preparation information; used to save the current state of a cookbook.

Cách mở .MC2 file

Để mở file .MC2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MC2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MC2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MC2 do người dùng đóng góp.

  • ValuSoft MasterCook
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • MaxCut
  • MAFIS CHESS
  • MusiCAD
  • MusiCAD

Chuyển đổi file .MC2

File .MC2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *