MCAPM File

? Cách mở file .MCAPM? Những phần mềm mở file .MCAPM và sửa file lỗi. Convert Binary MCAPM file sang định dạng khác.

.MCAPM File Extension

   
File name MCAPM File
File Type Minecraft Anvil PocketMine Data File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .MCAPM là file gì?

MCAPM là Game Files - Minecraft Anvil PocketMine Data File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

tập tin một MCAPM là một tệp dữ liệu lưu trong định dạng PMAnvil, được sử dụng bởi phần mềm máy chủ PocketMine-MP cho Minecraft: Pocket Edition. Nó chứa thông tin về bản đồ Minecraft, còn được gọi là một thế giới hoặc cấp. file MCAPM chứa khối, đó là phân khúc của một bản đồ được tham chiếu bởi các trò chơi và hiển thị như một cầu thủ di chuyển xung quanh bản đồ.

What is a MCAPM file?

An MCAPM file is a data file saved in the PMAnvil format, which is used by PocketMine-MP server software for Minecraft: Pocket Edition. It contains information about a Minecraft map, also known as a world or level. MCAPM files contain chunks, which are segments of a map that are referenced by the game and displayed as a player moves around the map.

Cách mở .MCAPM file

Để mở file .MCAPM click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCAPM bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCAPM

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCAPM do người dùng đóng góp.

  • pmanvil-converter
  • PocketMine-MP
  • PocketMine-MP

Chuyển đổi file .MCAPM

File .MCAPM có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *