MCD File

? Cách mở file .MCD? Những phần mềm mở file .MCD và sửa file lỗi. Convert Binary MCD file sang định dạng khác.

.MCD File Extension

   
File name MCD File
File Type 1MiniCAD Design File
Nhà phát triển Nemetschek
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (26 Bình chọn)

File .MCD là file gì?

MCD là CAD Files - 1MiniCAD Design File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Nemetschek.

Thiết kế được tạo ra bởi các ứng dụng Vectorworks CAD, được phát triển trước đó dưới thương hiệu MiniCAD; chứa một thiết kế phác thảo như một bản vẽ kỹ thuật hoặc một mô hình 2D hoặc 3D; sử dụng để lưu trữ các kế hoạch được soạn thảo trước khi xây dựng hoặc sản xuất.

What is a MCD file?

Design created by Vectorworks CAD applications, which were previously developed under the MiniCAD brand; contains a design draft such as a technical drawing or a 2D or 3D model; used for storing drafted plans before construction or manufacturing.

Cách mở .MCD file

Để mở file .MCD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCD do người dùng đóng góp.

  • Nemetschek VectorWorks Viewer
  • Nemetschek Vectorworks
  • Nemetschek Vectorworks
  • WindowsR Internet Explorer
  • Adobe Illustrator
  • PSXMemTool
  • PSXMemTool

Chuyển đổi file .MCD

File .MCD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *