MCDX File

? Cách mở file .MCDX? Những phần mềm mở file .MCDX và sửa file lỗi. Convert Binary MCDX file sang định dạng khác.

.MCDX File Extension

   
File name MCDX File
File Type Mathcad Prime Document
Nhà phát triển PTC
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (12 Bình chọn)

File .MCDX là file gì?

MCDX là Data Files - Mathcad Prime Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PTC.

Tài liệu được tạo ra bởi Mathcad Prime, một chương trình được sử dụng để tính toán kỹ thuật; có thể chứa các thuật toán, chức năng, macro, biểu tượng, âm mưu, chú thích và các cấu trúc toán học khác; cũng hỗ trợ dạng tự do văn bản cũng như đầu và cuối trang để biết thông tin nhiều trang; thường được sử dụng để lưu trữ các tính toán kỹ thuật phức tạp.

What is a MCDX file?

Document created by Mathcad Prime, a program used for engineering calculations; can contain algorithms, functions, macros, symbols, plots, annotations, and other mathematical constructs; also supports free-form text as well as headers and footers for multi-page information; often used for storing complex engineering calculations.

Cách mở .MCDX file

Để mở file .MCDX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCDX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCDX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCDX do người dùng đóng góp.

  • PTC Mathcad Prime 5.0

Chuyển đổi file .MCDX

File .MCDX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *