MCF File

? Cách mở file .MCF? Những phần mềm mở file .MCF và sửa file lỗi. Convert N/A MCF file sang định dạng khác.

.MCF File Extension

   
File name MCF File
File Type 1Watchtower Library Font File
Nhà phát triển Watchtower Bible and Tract Society
Phân loại Font Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (6 Bình chọn)

File .MCF là file gì?

MCF là Font Files - 1Watchtower Library Font File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Watchtower Bible and Tract Society.

Tập tin được sử dụng bởi Thư viện Tháp Canh, một chương trình cho phép người dùng duyệt một thư viện thông tin được cung cấp bởi Nhân chứng Jehovah; chứa các định nghĩa nhập khẩu để thông tin như phông chữ và ngôn ngữ.

What is a MCF file?

File used by Watchtower Library, a program that allows users to browse a library of information provided by Jehovah's Witnesses; contains imported definitions for information such as fonts and languages.

Cách mở .MCF file

Để mở file .MCF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCF do người dùng đóng góp.

  • ALDI Print Software
  • Livre photo Pixum
  • Livre photo Pixum
  • Jessops Photo
  • SNAPFISH
  • Arbortext Editor
  • Arbortext Editor

Chuyển đổi file .MCF

File .MCF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *