MCFP File

? Cách mở file .MCFP? Những phần mềm mở file .MCFP và sửa file lỗi. Convert N/A MCFP file sang định dạng khác.

.MCFP File Extension

   
File name MCFP File
File Type Maya Fluid Cache Playback File
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .MCFP là file gì?

MCFP là Misc Files - Maya Fluid Cache Playback File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Autodesk.

tập tin bộ nhớ cache Playback tạo ra bởi Autodesk Maya, một chương trình xây dựng mô hình 3D; cửa hàng ảnh hưởng chất lỏng, chẳng hạn như chất lỏng, khói, lửa, và những đám mây trong một bộ nhớ cache đĩa để họ có thể được phát lại mà không cần phải được trả lại on-the-fly.

What is a MCFP file?

Playback cache file generated by Autodesk Maya, a 3D modeling program; stores fluid effects, such as liquids, smoke, fire, and clouds in a disk cache so they can be played back without needing to be rendered on-the-fly.

Cách mở .MCFP file

Để mở file .MCFP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCFP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCFP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCFP do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Maya 2020

Chuyển đổi file .MCFP

File .MCFP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *