MCMAC File

? Cách mở file .MCMAC? Những phần mềm mở file .MCMAC và sửa file lỗi. Convert N/A MCMAC file sang định dạng khác.

.MCMAC File Extension

   
File name MCMAC File
File Type MasterCook Mac Document
Nhà phát triển Mariner Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MCMAC là file gì?

MCMAC là Data Files - MasterCook Mac Document, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mariner Software.

Tập tin được tạo ra để xuất khẩu các file recipe MasterCook để MacGourmet Deluxe, một ứng dụng được sử dụng để tổ chức các công thức nấu ăn cá nhân và sách dạy nấu ăn; chứa một MasterCook xuất khẩu (một chương trình thức tổ chức) tập tin ở định dạng Mac.

What is a MCMAC file?

File created to export MasterCook recipe files to MacGourmet Deluxe, an application used for organizing personal recipes and cookbooks; contains an exported MasterCook (another recipe organizer program) file in Mac format.

Cách mở .MCMAC file

Để mở file .MCMAC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCMAC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCMAC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCMAC do người dùng đóng góp.

  • Mariner MacGourmet Deluxe

Chuyển đổi file .MCMAC

File .MCMAC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *