MCMETA File

? Cách mở file .MCMETA? Những phần mềm mở file .MCMETA và sửa file lỗi. Convert Text MCMETA file sang định dạng khác.

.MCMETA File Extension

   
File name MCMETA File
File Type Minecraft Animation File
Nhà phát triển Mojang
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.4 ★ (1099 Bình chọn)

File .MCMETA là file gì?

MCMETA là Game Files - Minecraft Animation File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Mojang.

tập tin một MCMETA là một tập tin cấu hình hoạt hình đọc bởi Minecraft, một trò chơi phổ biến nơi nghỉ sử dụng và những nơi các khối để xây dựng cấu trúc và khám phá thế giới ảo. Nó chứa thông tin hình ảnh động sử dụng để tạo giao diện của thế giới Minecraft.

What is a MCMETA file?

An MCMETA file is an animation configuration file read by Minecraft, a popular game where the user breaks and places blocks in order to build structures and explore the virtual world. It contains animation information used to create the look of the Minecraft world.

Cách mở .MCMETA file

Để mở file .MCMETA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCMETA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCMETA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCMETA do người dùng đóng góp.

  • sakura editor

Chuyển đổi file .MCMETA

File .MCMETA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *