MCOLOR File

? Cách mở file .MCOLOR? Những phần mềm mở file .MCOLOR và sửa file lỗi. Convert N/A MCOLOR file sang định dạng khác.

.MCOLOR File Extension

   
File name MCOLOR File
File Type Mine-imator Interface Color File
Nhà phát triển David Norgren
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .MCOLOR là file gì?

MCOLOR là Settings Files - Mine-imator Interface Color File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi David Norgren.

tập tin một MCOLOR là một cài đặt tập tin được tạo ra bởi Mine-imator, một chương trình dùng để tạo video hoạt hình Minecraft-theo chủ đề. Nó chứa các thiết lập màu GUI cho Mine-imator, trong đó bao gồm văn bản, các nút, hộp, thời gian, cảnh báo, và màu sắc nổi bật. file MCOLOR chỉ được sử dụng bởi Mine-imator.

What is a MCOLOR file?

An MCOLOR file is a settings file created by Mine-imator, a program used to create Minecraft-themed animated videos. It contains GUI color settings for Mine-imator, which includes text, buttons, boxes, timeline, alerts, and highlight colors. MCOLOR files are only used by Mine-imator.

Cách mở .MCOLOR file

Để mở file .MCOLOR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCOLOR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCOLOR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCOLOR do người dùng đóng góp.

  • Mine-imator

Chuyển đổi file .MCOLOR

File .MCOLOR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *