MCP File

? Cách mở file .MCP? Những phần mềm mở file .MCP và sửa file lỗi. Convert N/A MCP file sang định dạng khác.

.MCP File Extension

   
File name MCP File
File Type 1CodeWarrior Project
Nhà phát triển Freescale Semiconductor
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (6 Bình chọn)

File .MCP là file gì?

MCP là Developer Files - 1CodeWarrior Project, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Freescale Semiconductor.

dự án phát triển tạo ra bởi CodeWarrior, C và C ++ phát triển IDE; tiết kiệm tài liệu tham khảo để mã và tài nguyên file nguồn dự án, cũng như sở thích cụ thể của dự án; ban đầu được sử dụng bởi Metrowerks CodeWarrior (MCP), mà bây giờ là Freescale CodeWarrior.

What is a MCP file?

Development project created by CodeWarrior, a C and C++ development IDE; saves references to project source code and resource files, as well as project specific preferences; originally used by Metrowerks CodeWarrior (MCP), which is now Freescale CodeWarrior.

Cách mở .MCP file

Để mở file .MCP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MCP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MCP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MCP do người dùng đóng góp.

  • MPLAB IDE
  • Megacubo
  • Megacubo
  • CodeWarrior
  • Metrowerks CodeWarrior
  • easybook
  • easybook

Chuyển đổi file .MCP

File .MCP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *