MD2 File

? Cách mở file .MD2? Những phần mềm mở file .MD2 và sửa file lỗi. Convert N/A MD2 file sang định dạng khác.

.MD2 File Extension

   
File name MD2 File
File Type 1Alcohol Disk Image Segment 2
Nhà phát triển Alcohol
Phân loại Disk Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .MD2 là file gì?

MD2 là Disk Image Files - 1Alcohol Disk Image Segment 2, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alcohol.

Phân khúc thứ ba của một hình ảnh đĩa CD hay DVD sao chép bởi Rượu phần mềm 120%; một phần của một chuỗi các phân đoạn hình ảnh đĩa (mỗi phần kết thúc trong .MD0, .MD1, sau đó MD2, vv); phải được nối với các đoạn khác để lấy lại hình ảnh đĩa đầy đủ.

What is a MD2 file?

The third segment of a CD or DVD disc image copied by Alcohol 120% software; part of a sequence of disc image segments (each part ends in .MD0, .MD1, then MD2, etc.); must be joined with the other segments to retrieve the complete disc image.

Cách mở .MD2 file

Để mở file .MD2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD2 do người dùng đóng góp.

  • Alcohol 120%
  • MET'S G.CREW
  • MET'S G.CREW
  • GOM Player
  • MD2 ModelViewer
  • Misfit Model 3D
  • Misfit Model 3D

Chuyển đổi file .MD2

File .MD2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *