MSU File

? Cách mở file .MSU? Những phần mềm mở file .MSU và sửa file lỗi. Convert Binary MSU file sang định dạng khác.

.MSU File Extension

   
File name MSU File
File Type Windows Vista Update Package
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (157 Bình chọn)

File .MSU là file gì?

MSU là Misc Files - Windows Vista Update Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MSU là một gói cập nhật được sử dụng bởi Windows Update, một ứng dụng tích hợp trong Windows Vista, Windows 7 và Windows Server. Nó chứa một hoặc nhiều bản cập nhật cho các ứng dụng và tập tin trên hệ thống Windows. file MSU được cài đặt bởi Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe), được điều hành bởi Windows Update tự động (người dùng thường không cần phải tự cài đặt file MSU).

What is a MSU file?

An MSU file is an update package used by Windows Update, an application included with Windows Vista, Windows 7, and Windows Server. It contains one or more updates for applications and files on the Windows system. MSU files are installed by the Windows Update Stand-alone Installer (Wusa.exe), which is run by Windows Update automatically (the user generally does not need to manually install MSU files).

Cách mở .MSU file

Để mở file .MSU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MSU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MSU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MSU do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows Update
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MSU

File .MSU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *