MST File

? Cách mở file .MST? Những phần mềm mở file .MST và sửa file lỗi. Convert N/A MST file sang định dạng khác.

.MST File Extension

   
File name MST File
File Type 1Windows Installer Setup Transform File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.1 ★ (113 Bình chọn)

File .MST là file gì?

MST là Settings Files - 1Windows Installer Setup Transform File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

tập tin một MST là một tập tin cài đặt được sử dụng bởi Microsoft Windows Installer (msiexec.exe), một thành phần của hệ điều hành Windows cho phép cài đặt phần mềm. Nó chứa tùy chọn cấu hình phần mềm và cho phép tùy chỉnh các thông số được sử dụng cho quá trình cài đặt. file MST được sử dụng trong phát triển phần mềm và thử nghiệm để cấu hình phiên bản thử nghiệm của phần mềm.

What is a MST file?

An MST file is a settings file used by the Microsoft Windows Installer (msiexec.exe), a component of the Windows operating system that enables software installations. It contains software configuration options and allows custom parameters to be used for the installation. MST files are used in software development and testing for configuring test versions of the software.

Cách mở .MST file

Để mở file .MST click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MST bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MST

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MST do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Windows SDK
  • Microsoft Windows Installer
  • Microsoft Windows Installer
  • ACD/ChemSketch FREEWARE
  • Room Arranger
  • MediaShout
  • MediaShout

Chuyển đổi file .MST

File .MST có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *