MUD File

? Cách mở file .MUD? Những phần mềm mở file .MUD và sửa file lỗi. Convert N/A MUD file sang định dạng khác.

.MUD File Extension

   
File name MUD File
File Type 1Textease Multi User Database
Nhà phát triển Lightbox Education
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .MUD là file gì?

MUD là Database Files - 1Textease Multi User Database, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Lightbox Education.

Cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Textease, một công cụ giáo dục được thiết kế cho công nghệ viễn thông (ICT) mục đích giảng dạy; tạo ra cùng với một hoặc nhiều tệp .TE hơn; cho phép nhiều sinh viên để thêm và sửa đổi dữ liệu sử dụng một tập tin cơ sở dữ liệu duy nhất.

What is a MUD file?

Database created by Textease, an educational tool designed for Information Communications Technology (ICT) teaching purposes; created along with one or more .TE files; allows multiple students to add and modify data using a single database file.

Cách mở .MUD file

Để mở file .MUD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MUD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MUD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MUD do người dùng đóng góp.

  • Mudbox
  • Textease Studio CT
  • Textease Studio CT
  • Textease
  • Media Player Classic
  • CLIO
  • CLIO

Chuyển đổi file .MUD

File .MUD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *