V3O File

? Cách mở file .V3O? Những phần mềm mở file .V3O và sửa file lỗi. Convert Binary V3O file sang định dạng khác.

.V3O File Extension

   
File name V3O File
File Type Emergency 3 and 4 Model File
Nhà phát triển Sixteen Tons Entertainment
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .V3O là file gì?

V3O là 3D Image Files - Emergency 3 and 4 Model File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sixteen Tons Entertainment.

mô hình ba chiều được sử dụng bởi trường hợp khẩn cấp, một trò chơi mà người chơi quản lý tình huống khẩn cấp và các tình huống cứu hộ; chứa một 3D lưới, được tạo thành từ các đỉnh và các kết nối trong một không gian 3D; có thể được sơn với kết cấu đồ họa raster.

What is a V3O file?

Three-dimensional model used by Emergency, a game where players manage emergency situations and rescue scenarios; contains a 3D mesh, which is made up of vertices and connections in a 3D space; may be painted with raster graphic textures.

Cách mở .V3O file

Để mở file .V3O click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V3O bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V3O

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V3O do người dùng đóng góp.

  • Zanoza ZModeler
  • Sixteen Tons Entertainment Emergency 4
  • Sixteen Tons Entertainment Emergency 4

Chuyển đổi file .V3O

File .V3O có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *