MINIGSF File

? Cách mở file .MINIGSF? Những phần mềm mở file .MINIGSF và sửa file lỗi. Convert N/A MINIGSF file sang định dạng khác.

.MINIGSF File Extension

   
File name MINIGSF File
File Type Game Boy Advance Song File
Nhà phát triển Caitsith2 and Zoopd
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .MINIGSF là file gì?

MINIGSF là Audio Files - Game Boy Advance Song File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Caitsith2 and Zoopd.

tập tin âm thanh từ một (GBA) Game Boy Advance; thường nạp cùng với một tập tin .GSFLIB tương ứng, trong đó có chứa một danh sách các bài hát từ GBA trò chơi tương ứng; định dạng tương tự vào một tập tin .MIDI.

What is a MINIGSF file?

Audio file from a Game Boy Advance (GBA) game; often loaded along with a corresponding .GSFLIB file, which contains a list of songs from the corresponding GBA game; formatted similarly to a .MIDI file.

Cách mở .MINIGSF file

Để mở file .MINIGSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINIGSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINIGSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINIGSF do người dùng đóng góp.

  • Audio Overload
  • Nullsoft Winamp with Highly Advanced plugin
  • Nullsoft Winamp with Highly Advanced plugin

Chuyển đổi file .MINIGSF

File .MINIGSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *