MINI2SF File

? Cách mở file .MINI2SF? Những phần mềm mở file .MINI2SF và sửa file lỗi. Convert Binary MINI2SF file sang định dạng khác.

.MINI2SF File Extension

   
File name MINI2SF File
File Type Nintendo DS Sound Information File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .MINI2SF là file gì?

MINI2SF là Audio Files - Nintendo DS Sound Information File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi một số trò chơi Nintendo DS; lưu thông tin về một tập tin âm thanh có liên quan; lưu với một tập tin .2SFLIB liên quan, trong đó có các ca khúc âm thanh dữ liệu âm thanh được trỏ đến bởi các thông tin trong file MINI2SF; có thể được chơi bằng Winamp với vio2sf plug-in.

What is a MINI2SF file?

File used by some Nintendo DS games; saves information about a related sound file; saved with a related .2SFLIB file, which contains the sound track audio data pointed to by the information in the MINI2SF file; can be played using Winamp with the vio2sf plug-in.

Cách mở .MINI2SF file

Để mở file .MINI2SF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MINI2SF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MINI2SF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MINI2SF do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .MINI2SF

File .MINI2SF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *