V3D File

? Cách mở file .V3D? Những phần mềm mở file .V3D và sửa file lỗi. Convert N/A V3D file sang định dạng khác.

.V3D File Extension

   
File name V3D File
File Type Visual3D.NET Data File
Nhà phát triển Realmware
Phân loại 3D Image Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4.3 ★ (7 Bình chọn)

File .V3D là file gì?

V3D là 3D Image Files - Visual3D.NET Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Realmware.

Chứa dữ liệu được sử dụng bởi Visual3D.NET, một động cơ và thiết kế 3D công cụ đổ bóng dựa trên xây dựng trên Microsoft .NET và XNA; cũng có tên là ".v3d [loại]", chẳng hạn như ".v3dMedia," cho dữ liệu truyền thông, ".v3dScene" cho cảnh 3D, và ".v3dAssets" đối với tài sản 3D.

What is a V3D file?

Contains data used by Visual3D.NET, a shader-based 3D engine and design toolset built on Microsoft .NET and XNA; also named ".v3d[type]," such as ".v3dMedia," for media data, ".v3dScene" for 3D scenes, and ".v3dAssets" for 3D assets.

Cách mở .V3D file

Để mở file .V3D click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .V3D bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .V3D

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .V3D do người dùng đóng góp.

  • Vectric Cut3D
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Vektoris3D
  • FS Future Series - Visualizer 3D
  • CODE V
  • CODE V

Chuyển đổi file .V3D

File .V3D có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *