MD3 File

? Cách mở file .MD3? Những phần mềm mở file .MD3 và sửa file lỗi. Convert N/A MD3 file sang định dạng khác.

.MD3 File Extension

   
File name MD3 File
File Type Quake 3 3D Model
Nhà phát triển id Software
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .MD3 là file gì?

MD3 là Game Files - Quake 3 3D Model, dưới định dạng N/A được phát triển bởi id Software.

định dạng mô hình ba chiều được sử dụng bởi Quake III Arena, một trò chơi bắn súng ngôi thứ nhất; sử dụng chủ yếu cho các mô hình chơi và nhân vật; bao gồm khung, đỉnh, mặt, và dữ liệu che; cũng chứa dữ liệu hình ảnh động xác định các phong trào thể của mô hình.

What is a MD3 file?

Three-dimensional model format used by Quake III Arena, a first-person shooter game; used primarily for player and character models; includes frame, vertex, surface, and shading data; also contains animation data that defines the possible movements of the model.

Cách mở .MD3 file

Để mở file .MD3 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD3 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD3

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD3 do người dùng đóng góp.

  • QuArK
  • id Software Quake 3
  • id Software Quake 3
  • chUmbaLum sOft MilkShape 3D
  • Cube 2: Sauerbraten

Chuyển đổi file .MD3

File .MD3 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *