MD5 File

? Cách mở file .MD5? Những phần mềm mở file .MD5 và sửa file lỗi. Convert N/A MD5 file sang định dạng khác.

.MD5 File Extension

   
File name MD5 File
File Type MD5 Checksum File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.9 ★ (112 Bình chọn)

File .MD5 là file gì?

MD5 là Misc Files - MD5 Checksum File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

tập tin một MD5 là một checksum file sử dụng để xác minh tính toàn vẹn của một đĩa, hình ảnh đĩa, hoặc một tập tin tải về. Nó lưu trữ một checksum, đó là một giá trị được tạo ra từ một thuật toán dựa trên số bit trong file. file MD5 đôi khi được tạo ra khi một hình ảnh đĩa được tạo ra.

What is a MD5 file?

An MD5 file is a checksum file used to verify the integrity of a disc, disk image, or a downloaded file. It stores a checksum, which is a value created from an algorithm based on the number of bits in the file. MD5 files are sometimes generated when a disk image is created.

Cách mở .MD5 file

Để mở file .MD5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD5 do người dùng đóng góp.

  • FlashPlayerPro.com MD5 Checksum Verifier
  • SlavaSoft FSUM
  • SlavaSoft FSUM
  • Md5Checker
  • MD5summer
  • checkSum+
  • checkSum+
  • StorageCraft ShadowProtect

Chuyển đổi file .MD5

File .MD5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *