MD5.TXT File

? Cách mở file .MD5.TXT? Những phần mềm mở file .MD5.TXT và sửa file lỗi. Convert N/A MD5.TXT file sang định dạng khác.

.MD5.TXT File Extension

   
File name MD5.TXT File
File Type Message Digest 5 Hash File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (7 Bình chọn)

File .MD5.TXT là file gì?

MD5.TXT là Text Files - Message Digest 5 Hash File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Tập tin tạo ra để kiểm tra tập tin được tải về cho các lỗi; Tiny hệ điều hành Core Linux lấy một file MD5.TXT cho mỗi .TCZ trước khi tải về nó; có thể được gỡ bỏ, nhưng không cần phải.

What is a MD5.TXT file?

File created to test downloaded files for errors; the Tiny Core Linux operating system retrieves a MD5.TXT file for each .TCZ before downloading it; can be removed but does not need to be.

Cách mở .MD5.TXT file

Để mở file .MD5.TXT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD5.TXT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD5.TXT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD5.TXT do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .MD5.TXT

File .MD5.TXT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *