MD5CAMERA File

? Cách mở file .MD5CAMERA? Những phần mềm mở file .MD5CAMERA và sửa file lỗi. Convert Text MD5CAMERA file sang định dạng khác.

.MD5CAMERA File Extension

   
File name MD5CAMERA File
File Type id Tech 4 Model Camera File
Nhà phát triển id Software
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .MD5CAMERA là file gì?

MD5CAMERA là 3D Image Files - id Tech 4 Model Camera File, dưới định dạng Text được phát triển bởi id Software.

3D file máy ảnh được sử dụng bởi id Tech 4, một công cụ trò chơi được phát triển bởi id Software cho Doom 3 và Quake 4; chứa đường dẫn máy ảnh 3D, bao gồm vị trí, luân chuyển, và trường nhìn cho mỗi con đường; được sử dụng để kiểm soát máy ảnh trong chuỗi điện ảnh và đoạn phim cắt cảnh trong id Tech 4 trò chơi.

What is a MD5CAMERA file?

3D camera file used by id Tech 4, a game engine developed by id Software for Doom 3 and Quake 4; contains 3D camera paths, including the position, rotation, and field of view for each path; used for controlling cameras during cinematic sequences and cut scenes in id Tech 4 games.

Cách mở .MD5CAMERA file

Để mở file .MD5CAMERA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MD5CAMERA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MD5CAMERA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MD5CAMERA do người dùng đóng góp.

  • Autodesk 3ds Max with md5importer plug-in
  • Blender with md5importer plug-in
  • Blender with md5importer plug-in

Chuyển đổi file .MD5CAMERA

File .MD5CAMERA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *