MDBHTML File

? Cách mở file .MDBHTML? Những phần mềm mở file .MDBHTML và sửa file lỗi. Convert N/A MDBHTML file sang định dạng khác.

.MDBHTML File Extension

   
File name MDBHTML File
File Type Microsoft Access Database HTML File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Database Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .MDBHTML là file gì?

MDBHTML là Database Files - Microsoft Access Database HTML File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Microsoft.

HTML phiên bản của cơ sở dữ liệu được tạo ra bởi Microsoft Access, một ứng dụng cơ sở dữ liệu máy tính để bàn; chứa mã nguồn HTML được tạo ra từ các lược đồ cơ sở dữ liệu và dữ liệu dân cư; sử dụng để xem một cơ sở dữ liệu trong một định dạng HTML.

What is a MDBHTML file?

HTML version of database created by Microsoft Access, a desktop database application; contains HTML source code generated from the database schema and populated data; used for viewing a database in an HTML format.

Cách mở .MDBHTML file

Để mở file .MDBHTML click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDBHTML bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDBHTML

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDBHTML do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Office
  • Microsoft Access
  • Microsoft Access
  • MicrosoftR Access
  • Access

Chuyển đổi file .MDBHTML

File .MDBHTML có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *