VFW File

? Cách mở file .VFW? Những phần mềm mở file .VFW và sửa file lỗi. Convert Binary VFW file sang định dạng khác.

.VFW File Extension

   
File name VFW File
File Type Video for Windows
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Video Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .VFW là file gì?

VFW là Video Files - Video for Windows, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

tập tin Một VFW là một tập tin video được lưu trong định dạng Video cho Windows (VFW). Nó lưu trữ video trong Audio Video Interleave (AVI) định dạng container đa phương tiện và được mã hóa theo định dạng VFW.

What is a VFW file?

A VFW file is a video file saved in the Video for Windows (VFW) format. It stores video in the Audio Video Interleave (AVI) multimedia container format and is encoded in the VFW format.

Cách mở .VFW file

Để mở file .VFW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .VFW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .VFW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .VFW do người dùng đóng góp.

  • Eltima Elmedia Player
  • Apple QuickTime Player
  • Apple QuickTime Player
  • Microsoft Windows Media Player
  • MPlayerX
  • Storm Codec Unicode
  • Storm Codec Unicode

Chuyển đổi file .VFW

File .VFW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *