MMAS File

? Cách mở file .MMAS? Những phần mềm mở file .MMAS và sửa file lỗi. Convert N/A MMAS file sang định dạng khác.

.MMAS File Extension

   
File name MMAS File
File Type MindManager Map Theme File
Nhà phát triển Mindjet
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .MMAS là file gì?

MMAS là Settings Files - MindManager Map Theme File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Mindjet.

tập tin một MMAS chứa một chủ đề sơ đồ được tạo ra bởi Mindjet MindManager, một ứng dụng biểu đồ trực quan dùng để sắp xếp các ý tưởng, kế hoạch và các dự án. Nó lưu trữ các thiết lập để định dạng các yếu tố trong một "bản đồ tư duy", chẳng hạn như các phông chữ mặc định, hình dạng màu sắc, nền bản đồ, và chủ đề chính và hình dạng subtopic. file MMAS thể được bao gồm với các phần mềm hoặc được tạo ra bởi người sử dụng.

What is a MMAS file?

An MMAS file contains a diagram theme created by Mindjet MindManager, a visual diagramming application used to organize ideas, plans, and projects. It stores settings for formatting elements in a "mind map," such as the default font, shape colors, the map background, and the main topic and subtopic shapes. MMAS files may be included with the software or created by the user.

Cách mở .MMAS file

Để mở file .MMAS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMAS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMAS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMAS do người dùng đóng góp.

  • Mindjet MindManager

Chuyển đổi file .MMAS

File .MMAS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *