MMAP File

? Cách mở file .MMAP? Những phần mềm mở file .MMAP và sửa file lỗi. Convert Binary MMAP file sang định dạng khác.

.MMAP File Extension

   
File name MMAP File
File Type MindManager Map File
Nhà phát triển Mindjet
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (26 Bình chọn)

File .MMAP là file gì?

MMAP là Data Files - MindManager Map File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Mindjet.

Sơ đồ được tạo ra bởi Mindjet MindManager, một ứng dụng biểu đồ trực quan; chứa một "tâm bản đồ," trong đó bao gồm các đối tượng, đường dây kết nối, văn bản, và các biểu tượng khác; sử dụng để lưu trữ các ý tưởng lấy được qua các quá trình động não và lập kế hoạch.

What is a MMAP file?

Diagram created by Mindjet MindManager, a visual diagramming application; contains a "mind map," which is comprised of objects, connecting lines, text, and other symbols; used for storing captured ideas during the brainstorming and planning processes.

Cách mở .MMAP file

Để mở file .MMAP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MMAP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MMAP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MMAP do người dùng đóng góp.

  • MatchWare MindView
  • Mindjet MindManager
  • Mindjet MindManager
  • Seavus iMindQ
  • CS Odessa ConceptDraw MINDMAP
  • XMind
  • XMind

Chuyển đổi file .MMAP

File .MMAP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *