MDC File

? Cách mở file .MDC? Những phần mềm mở file .MDC và sửa file lỗi. Convert N/A MDC file sang định dạng khác.

.MDC File Extension

   
File name MDC File
File Type 1Multi Dimension Cube File
Nhà phát triển Cognos
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (6 Bình chọn)

File .MDC là file gì?

MDC là Data Files - 1Multi Dimension Cube File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Cognos.

Cửa hàng đa chiều "khối dữ liệu" được sử dụng bởi phần mềm phân tích Cognos kinh doanh; tổ chức thông tin vào kích thước khác nhau, cho phép dữ liệu được lấy ra và xử lý một cách nhanh chóng và hiệu quả; cũng được gọi là một khối lập phương PowerPlay.

What is a MDC file?

Stores multi-dimensional "cube data" used by Cognos business analytics software; organizes information into various dimensions, which allows data to be retrieved and processed quickly and efficiently; also referred to as a PowerPlay cube.

Cách mở .MDC file

Để mở file .MDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .MDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .MDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .MDC do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Picasa Photo Viewer
  • Picasa Photo Viewer
  • PowerPlay
  • CyberLink MakeupDirector
  • Picasa
  • Picasa

Chuyển đổi file .MDC

File .MDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *